Varför du alltid bör ha din hund kopplad

Många hundägare tycker sig ha pli på sina hundar och tror att de lyder dem till punkt och pricka. Detta har inneburit många skador och olagligheter.

Hund i koppel

hundkoppelI paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Denna lag har brutits många gånger då hundar fått syn på harar eller råddjur. De har av instinkt sprungit efter och jagat vilddjuren. Även om det bara är på lek från hundens sida anses detta lagbrytande. Hunden behöver inte heller bita eller visa på aggression för att det ska vara mot lagen.

Många människor är även hundrädda och vågar inte gå förbi okopplade hundar. I motionsspår kan hundar uppfatta joggande människor som att de vill leka. Hundarna kan hoppa på eller springa efter de förbi joggande vilket kan sluta i stor dramatik. Om en hund biter någon ”oskyldig” kan polisen dras in i ärendet. Och bli tvingad att avlivas då den ses som farlig mot allmänheten.

Varför vill inte ägarna koppla sina hundar?

Ja, denna fråga ställer de som är emot lösa hundar. Många ägare anser att det är en bestraffning att ens hund inte ska få röra sig fritt i naturen. Vissa tycket till och med att det är jobbigt att hålla i ett koppel. Och föredrar att gå med händerna fria. Vid detta fall bör man inte skaffa hund.

Hundrastning

Det som är positivt med att koppla sin hund är att man minskar risken för syra förbipasserande. Man vet aldrig om hunden man möter är snäll eller aggressiv. Oftast säger alla hundägare att ens hund är en liten ängel, trots att de kan vara mycket aggressiva. Man förhindrar även trafikolyckor av lösa hundar. Som inte förstår att man ska se sig för innan man går över vägen. Har man hunden kopplad är det enklare att se vart hunden ”rastas”. Och hittar då enklare till bajset för att kunna plocka upp det. I koppel har hunden inte lika stor frihet att springa långt i förväg.