Tobak ock piprökning information och historia

Piprökning har en lång och spännande historia som fortgår än idag. De senaste åren verkar antalet pipälskare öka något. Att röka en tobakspipa kräver ett visst mentalt tillstånd. Pip rökare värderar mycket erfarenheten och piprökning måste faktiskt läras. Olika slags tobakspipor kan användas, av trä eller sten. Rengöring av pipan är en ritual i sig. Man måste upptäcka vilken typ av piptobak som är smaklig.

Piprökande kvinnaDet har funnits många stereotyper och missuppfattningar som plågar piprökare i det förflutna. Bland annat tron på att piprökning är för äldre. Typ farfars rökare eller att det inte finns något intresse för hobbyn idag. När det gäller vad våra intervjuade tror. Är den största missuppfattningen människor har om piprökning, var och ser annorlunda ut idag. Pip och cigarr rökare smakar på tobaken, som om du skulle vin eller kaffe.

Pipa röktes allmänt

och på grund av detta har tobakspipan ofta haft en politisk betydelse också. Under tiden har mycket förändrats i piptobaksvarorna. Tobakstypen beror på den råa tobak som används, bearbetningen och hur den skärs. En rik materialkultur har byggts kring piprökning. Tänk på målningar, rökrum, askkoppar, tobaksburkar, pipstandarders uppgång och fall.

Modern vetenskap berättar för oss att nikotin är en alkaloid som ger vissa fysiologiska effekter hos människor och djur. Nikotin finns i tobaksplantor, och i mindre grad i tomater, gröna paprika, potatis och aubergine. De generella effekterna av nikotin är två steg. I början är det mentalt uppfriskande, och sedan leder det till en avkopplande effekt. I små doser ökar nikotin vakenhet, koncentration och förbättrar mentala prestanda.

Röktobak
Den allmänna missuppfattningen

att alla tobaksvaror är desamma och att röktobak i någon form lukter dåligt och kommer att döda dig. Idag vet vi att nikotin skyddar mot Alzheimers och Parkinsons. Och kan hjälpa till att behandla Tourettes syndrom, ADHD, schizofreni, epilepsi och eventuellt reumatoid artrit och kolorektal cancer. Nya upptäckter görs årligen om de positiva effekterna av nikotin. Men dessa fördelar överskuggas vanligtvis i det offentliga området av antirök kampanjer och antirök hysteri.

E-cigaretter och vapes är bara en annan leveransmetod för stora mängder nikotin som håller dig beroende. Medans de kan hjälpa dig att sluta med cigaretter.