E cigg för att sluta röka, föreskrifter och info

E cigg föreskrifter för konsumentprodukter

Översikt

Tobakvaredirektivet 2014/14 / EU (TPD) införde nya regler för nikotinhaltiga elektroniska cigaretter. Och påfyllningsbehållare (artikel 20) från och med maj 2016. MHRA är den behöriga myndigheten för anmälningsordningen för e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Och ansvarar för att genomföra majoriteten av bestämmelserna enligt artikel 20.

TPD införde nya regler som säkerställer:

Miniminormer för säkerhet och kvalitet för alla e-cigaretter och påfyllningsbehållare annars kallas e-vätskor.
Denna information ges till konsumenterna så att de kan fatta välgrundade val.
En miljö som skyddar barn från att börja använda dessa produkter.

e cigg produkterDe nya kraven:

begränsa e cigg tankar till en kapacitet av högst 2 ml och
begränsa den maximala volymen e-vätska till salu i en påfyllningsbehållare. Till 10 ml begränsa e-vätskor till en nikotinstyrka av högst 20 mg / ml
kräva nikotinhaltiga produkter. Eller deras förpackningar för att vara barnsäker och manipulera tydligt förbjuda vissa ingredienser inklusive färgämnen, koffein och taurin.

Inkludera nya märkningskrav och varningar, kräva att alla e-cigaretter och e-vätskor anmäls till MHRA innan de kan säljas.
Konsumenter och vårdpersonal kan rapportera biverkningar och säkerhetsproblem med e-cigaretter eller påfyllning av behållare till MHRA genom det gula kortrapporteringssystemet. Du kan även rapportera produkter som misstänks vara defekta eller inte uppfyller dina lokala handelsstandarder eller till TPD.

Förenade kungarikets tobaks- och tillhörande produktförordning 2016 implementerar TPD i Storbritannien och trädde i kraft den 20 maj 2016. Del 6 i förordningen innehåller krav på e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Förordningarna inför krav för producenter av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. En producent är den som tillverkar eller importerar dessa produkter eller som märker någon produkt som egen. Tillverkare måste lämna information om sina produkter till MHRA genom en europeisk gemensam inträdesport (EU-CEG) anmälningsportal.

Återförsäljare behöver inte lämna in information för produkter som de säljer såvida de inte heller kvalificerar sig som producent. Återförsäljare hade fram till den 20 maj 2017 att sälja via lager av produkter. Som inte uppfyller kraven på märkning och produktkomposition i TPD.

TPD omfattar inte nikotinhaltiga produkter som är godkända som läkemedel. Ytterligare information om licensiering av dessa produkter som läkemedel finns här

Inlämnad produkter

En lista över produkter som har anmälts till MHRA via EU-CEG finns här. Vi behandlar inlämningar för produkter som har skickats till MHRA via EU-CEG i datumbeställning och uppdaterar listan varje vecka.

Vi förväntar oss att listan ska vara användbar för återförsäljare, konsumenter och handelsstandarder. För att kunna verifiera företag och varumärken av e-cigaretter och påfyllningsbehållare för e-vätskor som har anmälts till MHRA. Om det finns fler än 20 märkesvarianter, klicka på cellen för att se detaljer om eventuella ytterligare märken.

Vi förväntar oss att kunna publicera fullständigare information från EU-CEG-portalen om varje produkt i framtiden.

Enligt TPD är det producentens ansvar att se till att deras produkter uppfyller TPD-kraven. Vi kontrollerar för tillfället underrättelser som lämnats under övergångsperioden för fullständighet och verifiering av TPD-överensstämmelse med producenter. Om denna granskning har slutförts registreras produktens TPD-överensstämmelsestatus. Som “deklarerad” för att ange att anmälan är klar och produkten har deklarerats av tillverkaren.

Rådgivning för producenter

Producenter av nya e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste lämna in en anmälan till MHRA. Sex månader innan de avser att släppa sin produkt på  marknaden. När din anmälan har publicerats i listan på vår hemsida nedan kan du starta din produkt i landet. Om din anmälan har publicerats behöver du inte vänta på att resten av 6 månaders perioden löper ut. Innan du lägger din produkt på marknaden.

En produkt som har ändrats väsentligt kommer att räknas som en ny produkt och måste också följa denna process. Ytterligare information om vad som kvalificeras som en väsentlig modifiering finns i guiden om inlämningstyp nedan.

El-cigg cigarettOm tillverkaren har lämnat in en anmälan för den specifika produkt du importerar. Behöver du inte skicka in en duplicerad anmälan. På samma sätt, om tillverkaren har meddelat detaljer om en produkt som du har märkt på nytt. Och ditt varumärke finns listat i tillverkarens meddelande, behöver du inte skicka in en duplikat meddelande.

Produkter som redan finns på  marknaden.

Producenter av alla e-cigaretter och påfyllningsbehållare som omfattas av TPD. Och som släpptes ut på marknaden före den 20 maj 2016. Hade fram till den 20 november 2016 en anmälan till MHRA.

Rapportering av säkerhetshänsyn

E cigg producenter måste informera MHRA om de har anledning att tro att en anmälningsbar produkt är osäker. Inte av god kvalitet eller inte i överensstämmelse med TPD-föreskrifterna och ger information om risken för människors hälsa. Och säkerhet och eventuella korrigerande åtgärder. E cigg producenter ska anmäla det till MHRA.

Handelsstandarder organ har verkställighetsansvar enligt lagstiftningen. Och MHRA arbetar med dem för att säkerställa acceptabla säkerhetsstandarder.

Märkning av e cigg och broschyrer

Regel 37 i förordningen om tobaksvaror och tillhörande produkter 2016 innehåller krav på märkning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. För ytterligare råd om märkning eller e-flytande produkter läs Märkningsvägledningen.

Vår tolkning av artikel 20.4 i Tobaksproduktdirektivet (TPD) är att alla ingredienser i produkten bör anges. På etiketten där de används i mängder av 0,1% eller mer av den slutliga formuleringen av e-vätskan. Om en smakämne innehåller flera komponentkemikalier. Anser vi att det är acceptabelt att beskriva ingrediensen på etiketten med namnet på smaken, till exempel “jordgubbsmak”. Av konfidentialitetsskäl kan företagen välja att beskriva enskilda ingredienser. Som används i kvantiteter under 0,1% av den slutliga formuleringen per kategori, till exempel “andra aromämnen”.

Detta råd gäller endast produktetiketter, och en fullständig förteckning över ingredienser i smakämnet måste ingå i anmälningar via EU-CEG.

TPD kräver också att förpackningar

innehåller en informationsbroschyr om säker användning av produkten. Vi uppmuntrar dig att se till att dina broschyrer. Innehåller lämpliga råd om produktlagring, särskilt om hur du ser till att batteriet inte fungerar.

Om all obligatorisk information om bipacksedel kan passa på enhetens förpackning. Och annan märkning i förpackningen utan att konsumenten är läsbar. Är vår tolkning av TPD att förpackningen kan anses vara inkluderad i bipacksedeln och en separat bipacksedel är inte nödvändig.

Ytterligare lagstadgade märkningskrav kan också gälla. Till exempel Europeiska förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen (CLP).

e-cigg produkt

Om din e cigg produkt inte innehåller nikotin när den säljs men kan användas för att innehålla nikotin. Måste varningsanvisningen “denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne” fortfarande användas. För att ge konsumenterna tydligare, rekommenderar vi intilliggande ordalydelse, inte en del av boxningsvarningen. Så att varningen gäller när produkten används som konstruerad och laddad / fylld med nikotinhaltig vätska. Varningsmeddelandet bör ingå i alla anmälda e-cigg produkter.

Robotdammsugare, en hjälpande hand i hemmet

Robotdammsugare är praktiska hjälpare som arbetar för att hålla golven rena utan störningar. Byte av mattor är dyrt och regelbundet dammsugning kan hjälpa till att hålla smuts och fläckar borta.

Robotdammsugarens egenskaper att överväga

Varje varumärke erbjuder dock en enhet som utmärker si för ett område och faller i ett annat. För att bestämma på ett som är rätt för ditt hem, är följande några viktiga funktioner att överväga.

Vad behöver jag veta om robotdammsugare, hur mycket ska jag betala. Vilka funktioner behöver jag titta på?

Robotdammsugare svartMed prisintervaller på en robotdammsugare, kan sträcka sig från cirka 800:- till 3000:-. Kan fördelarna inte bortses. Deras förmåga att ständigt vara i farten och tar bort damm och smuts från dina mattor. Utan någon ansträngning från husägaren sparar tid samtidigt som du behåller ditt hem rent.

Användningstider

Många robotdammsugares körtid varierar mellan 30 och 100 minuter. Vissa nyare robotar kan ta upp till 100 minuter på en enda laddning. Och vi förväntar oss att det ska bli bättre i framtiden, eftersom nyare teknik utvecklas. Körtiden för alla dammsugare minskar med tiden och batteriet kan behöva bytas ut vid någon tidpunkt.

Det är en bra idé att kolla in batterisammansättning innan du köper en enhet. Vissa enheter har dyra batterier och kan vara svåra att byta ut utan en servicetekniker.

Vissa alternativ kallas ”robotdammare”, som inte har sugförmåga och är bara avsedda att damma hårda ytor, såsom köksgolv. Det finns också ”robotmops”, även avsedd endast för hårda golv som trä, vinyl eller kakel. Robotsugnar är byggda för att suga upp smuts och skräp och arbeta på en mängd olika ytor, inklusive matta.

Ljud

Robotdammsugare är i allmänhet tystare än vanliga dammsugare. Men vissa har en irriterande höga visselljud och andra gör ett mekaniskt slipbuller. Detta kan vara mindre viktigt om roboten huvudsakligen körs. Medans du är ute ur huset, men dessa två ljud kan vara tillräckligt högt för att irritera grannar eller husdjur.

Hur stort är utrymmet som ska dammsugas?

RobotdammsugareStörre utrymmen kan rengöras med en robotdammsugare, men du behöver en avancerad modell. Som kan hålla reda på vilket område som dammsugits för att undvika. Missa vissa områden och städa andra områden flera gånger.

Smuts och skräp

Håll din robotdammsugare tömd för att minska vikten. Mer vikt kommer att få enheten att arbeta hårdare och svårare att röra sig. Rengör skräp från spåret och borstarna. Ju mindre dammråttor som det finns, desto mindre energi används när den arbetar.

Fjärrkontroll

De flesta modeller har en fjärrkontroll för att ändra inställningarna eller styra dammsugaren runt i rummet. Men om roboten behöver för mycket övervakning av ägaren. Kan det var så att, det med en vanlig dammsugare är det effektivaste och billigaste sättet att städa.